Wartość »NoStartPage« usuwa programy z listy najczęściej używanych aplikacji w menu Start.

Ukrywamy często używane programy w menu Start

Windows XP, Vista

Jeden wpis do Rejestru zadba, aby Windows wykluczył niektóre aplikacje. Logujemy się na koncie użytkownika z prawami administratora i klikając »Start | Uruchom | Regedit« oraz »OK«, uruchamiamy edytor Rejestru. W Viście wystarczy wpisać »regedit« w polu wyszukiwania w menu Start i nacisnąć [Enter]. W drzewie Rejestru przechodzimy do klucza »HKEY_CLASSES_ROOTApplications«. Poniżej znajdziemy sporo innych kluczy, które nazywają się tak samo jak pliki EXE i DLL w systemie. Każda aplikacja ma przyporządkowany klucz, na przykład »iTunes.exe« firmy Apple.

Wyszukujemy klucze aplikacji, które chcemy usunąć z listy często używanych programów, i zaznaczamy je. Wybierając kolejno »Edycja | Nowy | Wartość ciągu«, tworzymy wpis »NoStartPage«. Dla nowego ciągu znaków nie musimy wprowadzać żadnej wartości. Po ponownym uruchomieniu Windows usunie aplikację z listy w menu Start.