Uruchamianie zaawansowanego rejestrowania zdarzeń w celu wyszukiwania błędów

Windows XP, Vista

Windows NT 4 pozwalał na zamianę pliku »userenv.dll« na specjalną wersję umożliwiającą debugowanie, tworzącą log ułatwiający wyszukiwanie błędów. System zapisywał w nim informacje o uprawnieniach i kontach użytkowników oraz o ustawieniach zabezpieczeń. Od wersji Windows 2000 ta funkcja jest standardowo dostępna i można ją aktywować w Rejestrze.

Otwieramy edytor Rejestru,  w Viście można też w tym celu wpisać »regedit« w okienku wyszukiwania menu Start i wcisnąć klawisz [Enter]. Następnie przechodzimy do klucza »HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon« i wybieramy polecenie menu »Edycja | Nowy | Wartość DWORD«. Nadajemy temu wpisowi nazwę »UserEnvDebugLevel«, otwieramy go dwukrotnym kliknięciem i przypisujemy mu jedną z poniższych wartości:

Wartość heksadecymalna Efekt
10001 Log ze standardowymi informacjami
10002 Log z rozszerzonymi informacjami
20001 Plik debugowania ze standardowymi informacjami
20002 Plik debugowania z rozszerzonymi informacjami

Po ponownym uruchomieniu systemu znajdziemy żądane informacje w pliku »userenv.log« w folderze »Debug\User Mode« w katalogu systemowym.