Takie zdefiniowanie przez użytkownika formatu wyświetlania liczb spowoduje, że Excel będzie poprzedzał wartości dodatnie znakiem plus.

Wyświetlanie znaku plus przed dodatnimi wartościami

Excel XP, 2003, 2007

Niestandardowy sposób wyświetlania liczb dodatnich można zdefiniować poprzez wybór odpowiedniego formatu liczb. Ponieważ program nie zawiera odpowiedniego schematu, musimy go stworzyć sami. W tym celu zaznaczmy odpowiednie komórki i otwórzmy okno »Format | Komórki«. W zakładce »Liczby« wybierzmy kategorię »Niestandardowe«, a w polu »Typ« wpiszmy »+0;-0;0«, po czym wciśnijmy przycisk »OK«.

Ten kod formatu wykorzystuje możliwość rozdzielenia średnikami formatów wyświetlania wartości dodatnich, ujemnych i zera. Trzecią pozycję wpisujemy bez znaku, aby poprawnie wyświetlany był znak wartości zaokrąglonych do zera.

Zamiast standardowego formatu liczb możemy zdefiniować dowolny sposób ich wyświetlania. Musimy najpierw wpisać go z odpowiednimi znakami, a następnie uzupełnić o zero. Możemy nawet zastąpić wartości zerowe tekstem, korzystając z formatu: »+0;-0; „Zero”«.