Takie zdefiniowanie przez użytkownika formatu wyświetlania liczb spowoduje, że Excel będzie poprzedzał wartości dodatnie znakiem plus.

Wyświetlanie znaku plus przed dodatnimi wartościami

Wiele arkuszy zawiera liczby zarówno dodatnie, jak i ujemne. Aby uzyskać lepszą czytelność, chcielibyśmy, by poza minusem przed wartościami ujemnymi był wyświetlany również plus przed liczbami dodatnimi.

Niestandardowy sposób wyświetlania liczb dodatnich można zdefiniować poprzez wybór odpowiedniego formatu liczb. Ponieważ program nie zawiera odpowiedniego schematu, musimy go stworzyć sami. W tym celu zaznaczmy odpowiednie komórki i otwórzmy okno »Format | Komórki«. W zakładce »Liczby« wybierzmy kategorię »Niestandardowe«, a w polu »Typ« wpiszmy »+0;-0;0«, po czym wciśnijmy przycisk »OK«.

Ten kod formatu wykorzystuje możliwość rozdzielenia średnikami formatów wyświetlania wartości dodatnich, ujemnych i zera. Trzecią pozycję wpisujemy bez znaku, aby poprawnie wyświetlany był znak wartości zaokrąglonych do zera.

Zamiast standardowego formatu liczb możemy zdefiniować dowolny sposób ich wyświetlania. Musimy najpierw wpisać go z odpowiednimi znakami, a następnie uzupełnić o zero. Możemy nawet zastąpić wartości zerowe tekstem, korzystając z formatu: »+0;-0; „Zero”«.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.