Zabezpieczanie uruchomienia programów podczas startu systemu

Naciskając klawisz [Shift] podczas uruchamiania systemu, możemy zablokować inicjalizację programów z katalogu »Autostart«. Nie powinno to być możliwe w przypadku komputera wykorzystywanego do wyświetlania prezentacji (na przykład na stoisku na targach)– wówczas programy, których uruchomienie zostało zaplanowane, powinny być bezwarunkowo włączane.

Działanie klawisza [Shift] podczas uruchamiania systemu możemy zablokować, zmieniając wpis Rejestru. W tym celu otwieramy okno »Uruchom« w menu Start, podajemy komendę »regedit« i naciskamy przycisk »OK«. W edytorze otwieramy klucz »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon« i, wybierając polecenie »Edycja | Nowy | Wartość DWORD«, tworzymy nowy wpis o nazwie »IgnoreShiftOverride«, po czym klikamy go dwukrotnie i w polu »Wartość« wpisujemy »1«. Zamykamy okno, wciskając »OK«, i opuszczamy edytor Rejestru. Gdy podczas następnego uruchamiania systemu będziemy wciskać klawisz »Shift«, nie przyniesie to żadnego efektu. Takie ustawienie w Rejestrze gwarantuje też, że nie zostanie przerwana procedura automatycznego logowania systemu Windows, co uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do ekranu logowania. Jeżeli zdarzyłoby się nam przypadkowo zablokować sobie dostęp do komputera, należy uruchomić go w trybie awaryjnym i przywrócić domyślny parametr Rejestru.

Close

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.