Zabezpieczanie uruchomienia programów podczas startu systemu

Windows XP, Vista

Działanie klawisza [Shift] podczas uruchamiania systemu możemy zablokować, zmieniając wpis Rejestru. W tym celu otwieramy okno »Uruchom« w menu Start, podajemy komendę »regedit« i naciskamy przycisk »OK«. W edytorze otwieramy klucz »HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon« i, wybierając polecenie »Edycja | Nowy | Wartość DWORD«, tworzymy nowy wpis o nazwie »IgnoreShiftOverride«, po czym klikamy go dwukrotnie i w polu »Wartość« wpisujemy »1«. Zamykamy okno, wciskając »OK«, i opuszczamy edytor Rejestru. Gdy podczas następnego uruchamiania systemu będziemy wciskać klawisz »Shift«, nie przyniesie to żadnego efektu. Takie ustawienie w Rejestrze gwarantuje też, że nie zostanie przerwana procedura automatycznego logowania systemu Windows, co uniemożliwia niepowołanym osobom dostęp do ekranu logowania. Jeżeli zdarzyłoby się nam przypadkowo zablokować sobie dostęp do komputera, należy uruchomić go w trybie awaryjnym i przywrócić domyślny parametr Rejestru.