Znaczne skrócenie czasu bootowania we współczesnych komputerach

Opóźnienie powstaje w miejscu, w którym rozpoznawane i włączane do konfiguracji są urządzenia SATA pracujące w trybie zgodności IDE (na przykład dyski twarde pierwszej generacji). We współczesnych konfiguracjach tego typu urządzenia SATA są jednak coraz rzadsze, więc BIOS niepotrzebnie oczekuje na sygnał od tych urządzeń, aby na koniec stwierdzić, że brak jest takiego napędu. Uruchamianie systemu możemy znacznie przyspieszyć, wyłączając w BIOS-ie wszystkie wirtualne kanały IDE (wybieramy »None« zamiast »Auto«).

To ustawienie nie ma żadnego wpływu na funkcje nagrywarek IDE-DVD podłączonych do prawdziwego, fizycznego portu IDE.