Aparat fotograficzny dla… niewidomych

Oczywistym wyzwaniem w tym wynalazku, jest prezentacja wykonanego zdjęcia w sposób zrozumiały i przystępny dla niewidomych. Z tego powodu, w najnowszym aparacie o nazwie Touch Sight, tradycyjny panel LCD, został zastąpiony specjalnym wyświetlaczem Braille’a, który poprzez ukształtowanie powierzchni, umożliwia odczytanie zarejestrowanego obrazu dotykiem palca. Dodatkowo do obrazu można nagrać krótką informacje głosową. Przy wykonywaniu zdjęcia, konstruktor zaleca trzymanie aparatu jak najbliżej czoła, dlatego że głowa jest najlepiej stabilizowanym układem ciała.

Nie wiadomo, czy aparat trafi do produkcji, wciąż to tylko koncept.

TouchSight zalecana pozycja do fotografowania
TouchSight zalecana pozycja do fotografowania
a tak może wyglądać oglądanie zdjęcia
A tak może wyglądać oglądanie zdjęcia