IBM użyje DNA do produkcji układów w technologii poniżej 22 nm

Firma IBM oraz California Institute of Technology informują o wynikach swoich ostatnich badań, według których możliwe jest wykorzystanie kombinacji litografii z samoorganizacją, czyli metoda układania struktur DNA na powierzchni kompatybilnej z dzisiejszymi półprzewodnikami. Inżynierowie z Big Blue uważają, że poprzez wykorzystanie molekuł DNA jako “rusztowania” dla składowania i gromadzenia milionów nanorurek węglowych, istnieje możliwość produkcji układów scalonych w niższym procesie technologicznym niż 22 nanometry. Na razie to jednak melodia przyszłości, bowiem obydwaj partnerzy nie podają żadnych szczegółów na temat owoców swoich prac badawczych.
Ścianki nanorurek węglowych zbudowane są ze zwiniętego grafenu, czyli jednoatomowej warstwy grafitu
Ścianki nanorurek węglowych zbudowane są ze zwiniętego grafenu, czyli jednoatomowej warstwy grafitu