Badanie realizowano metodą ankiety pocztowej w okresie sierpień – wrzesień 2008 r. Respondenci zostali wybrani spośród 4-milionowej bazy prenumeratorów miesięcznika Reader's Digest

Internet w Unii Europejskiej

Dostęp do Internetu

Najmniej aktywni w tym zakresie okazali się bezrobotni oraz ludzie powyżej 65. roku życia. Jedna czwarta z badanych przyznała, że nie korzysta z Internetu, ponieważ ich na to nie stać. Z kolei co trzeci ankietowany nie wchodzi do sieci, bo nie ma takiej potrzeby.

W raporcie można też wyczytać, że 56% Europejczyków w ciągu ostatniego roku aktywnie korzystało z Internetu. Oznacza to wzrost o 33% w stosunku do roku 2004. Ponad 80% internautów dysponuje szybkim łączem internetowym.

Codziennie z Internetu korzysta 48% badanych, przy czym w grupie poniżej 24 lat wskaźnik ten rośnie do 70%.