Suma patentów IBM w 2010 roku jest niemal czterokrotnie wyższa niż wynik firmy Hewlett-Packard, a także przekracza sumę liczby patentów zarejestrowanych przez firmy: Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, EMC i Google

IBM inwestuje we Wrocławiu

IBM

IBM wybrał stolicę Dolnego Śląska jako miejsce, w którym otworzy centrum informatyczno-usługowe. Wrocław wygrał z takimi miastami, jak Katowice, Kair czy Bukareszt. Decyzja o lokalizacji centrum uzasadniona jest dobrą kondycją gospodarczą i wzrostowi gospodarczemu mimo kryzysu.

Centrum, w którym staną ogromne serwerownie, będzie świadczyło usługi IT, finansowe i księgowe i zatrudni 3 000 osób z wyższym wykształceniem. To nie pierwsza wrocławska inwestycja IBM-a. IBM i Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały w maju list intencyjny w sprawie wspólnych badań.