Nie na każdy dzień masz zaplanowane spotkania. Dzięki małej sztuczce możesz ukryć je wszystkie i stworzyć lepszy podgląd.

Wyświetlanie sąsiadujących ze sobą wybranych dni w kalendarzu

Outlook 2003, 2007

Uruchom program Outlook i wybierz z menu komendę »Przejdź do | Kalendarz«. Upewnij się, że program pokazuje tylko jeden dzień. Możesz tego dokonać przy użyciu opcji »Widok | Dzień«. Następnie naciśnij [Ctrl], przytrzymaj klawisz wciśnięty i w kalendarzu miesięcznym kliknij prawym przyciskiem myszy te dni, które mają być wyświetlone przez program obok siebie. Dopiero wtedy, gdy wszystkie dni będą zaznaczone, puść klawisz [Ctrl]. Teraz Outlook wyświetli zaznaczone dni w kolejności chronologicznej.