USA traci wyłączność na sprawowanie kontroli nad ICANN-em

ICANN to instytucja odpowiedzialna obecnie za przyznawanie nazw domen internetowych, ustalanie ich struktury oraz za ogólny nadzór nad działaniem serwerów DNS na całym świecie. Dotychczas odpowiadała ona przed Departamentem Handlu Stanów Zjednoczonych, co budziło sprzeciw innych krajów i instytucji. To jednak należy od teraz do przeszłości, bowiem ICANN będzie od tej pory zdawał raporty również do członków międzynarodowego komitetu doradczego. Oznacza to zatem, że rządy innych krajów będą miały wpływ na podejmowane przez tę instytucję decyzje.
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers