Instalacja rozszerzeń bez konieczności oczekiwania

Opóźnienie, do którego dochodzi, gdy czekamy na możliwość instalacji, ma skłonić nas do przeczytania komunikatu. Nie jest on jednak potrzebny zaawansowanym użytkownikom. W ustawieniach przeglądarki możemy skrócić oczekiwanie lub w ogóle z niego zrezygnować.
Dzięki tej zmianie nie musimy już czekać na uzyskanie możliwości zainstalowania wtyczki.
Dzięki tej zmianie nie musimy już czekać na uzyskanie możliwości zainstalowania wtyczki.

Jako adres strony podajemy “about:config”, wciskamy [Enter] i zamykamy ekran ostrzegawczy, klikając »Zachowam ostrożność, obiecuję!«. W polu »Filtr« wpisujemy nazwę »security.dialog_enable_delay« – dzięki temu nie musimy męczyć się, szukając właściwego wiersza na długiej liście. Aby otworzyć okno edycji, dwukrotnie klikamy na wyświetlonym wpisie. Jego wartość to właśnie minimalny czas oczekiwania w milisekundach. Aby zupełnie wyłączyć wspomniane opóźnienie, podajemy »0« i wciskamy przycisk »OK«. W przyszłości będziemy mogli rozpocząć instalację od razu.