Policja i inne służby będą mogły praktycznie poza kontrolą nadzorować aktywność w Internecie

Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych w Polsce

Prawo i polityka

Rejestr Stron i Usług Niedozwolonych to najnowszy pomysł Ministerstwa Finansów. Na razie jest on wciąż w fazie projektu, więc niewiele na jego temat wiadomo. Rejestr ma być prowadzony w systemie informatycznym. Będzie on jawny i prowadzony pod nadzorem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Witryny i Usługi będą do niego wprowadzane niezwłocznie na żądanie podmiotu uprawnionego lub Służby Celnej.

Szkic projektu, w obecnej nieukończonej formie, nie przewiduje możliwości zaskarżenia wpisu ani dochodzenia odszkodowań.

Czytaj też: Europa będzie odcinać obywateli od Sieci, polskie urzędy zablokują „groźne” witryny