Google Książki - ostatnio częsty temat sądowych sporów

Google Książki – kłopoty prawne we Francji

Google Książki beta

Paryski rząd orzekł, że Google nielegalnie udostępnia książki wydawnictwa La Martiniere w swojej usłudze. Gigant będzie musiał zapłacić 300 000 euro odszkodowania pokrzywdzonej firmie. Dodatkowo, koncern musi usunąć wszystkie francuskie dzieła z usługi Książki. Za każdy dzień zwłoki, Google będzie musiało zapłacić 10 000 euro.

Serge Eyrolles, szef organizacji Syndicat National de l’Edition mówi, że wyszukiwarkowy gigant zeskanował już 100 000 francuskich książek, z czego 80% jest chronionych prawem autorskim. Zaznaczył też, że jest otwarty na dialog z Google’em, którego dotąd, jak twierdzi, nie było.

Google jest zdania, że nie naruszył praw obowiązujących we Francji – koncern zapowiada apelację.