Organiczna pamięć flash

Nauka

W prototypie wykorzystano naftalen polietylenu. Napięcie kasowania pamięci wynosi 6V, natomiast odczyt wymaga 1V. Dane mogą być zapisywane i kasowane ponad 1 000 razy. Dzięki swojej elastyczności, organiczna pamięć może być wykorzystana w wielkopowierzchniowych sensorach, e-papierze oraz innych urządzeniach elektronicznych. Aby produkt znalazł zastosowanie praktyczne niezbędne jest jednak wydłużenie czasu retencji.