Policja i inne służby będą mogły praktycznie poza kontrolą nadzorować aktywność w Internecie

Polska policja z dostępem do twoich prywatnych danych

Prawo i polityka

Zgodnie z nowym projektem ustawy hazardowej, wszelkie służby takie, jak policja, straż graniczna, żandarmeria wojskowa, wywiad i ABW będą miały możliwość bez decyzji sądu pozyskania danych użytkowników Sieci od operatora internetowego. – Służby specjalne będą miały dostęp do danych określonych w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Do danych tych zalicza się m.in. nazwisko usługobiorcy, jego adres, adresy elektroniczne, a także dane eksploatacyjne (adres IP i podobne). Obowiązek ten dotyczyć będzie aktywności użytkowników np. w serwisach internetowych (włącznie ze społecznościowymi), użytkowników poczty elektronicznej, sklepów internetowych – komentuje prawnik Olgierd Rudak z Money.pl.

Dane udostępniane miałyby być nie tylko w sytuacji, gdy przeciwko danemu internaucie prowadzone jest postępowanie, lecz także w celu zapobiegania przestępstwom. Projektem obecnie zajmuje się Komitet Stały Rady Ministrów.