Szybkie zabezpieczanie samych komórek z formułami

Do zabezpieczenia opracowanych formuł używamy funkcji ochrony arkusza Excela. W ustawieniach standardowych atrybut blokowania obejmuje wszystkie komórki, a więc musimy odblokować pola z danymi.
Opcja »Formuły« w oknie dialogowym wyboru treści pozwala na zaznaczenie tylko tych komórek, które zawierają formuły.
Opcja »Formuły« w oknie dialogowym wyboru treści pozwala na zaznaczenie tylko tych komórek, które zawierają formuły.

Najpierw klikając w lewym górnym rogu, zaznaczamy całą tabelę lub wybrany obszar roboczy. Następnie wybieramy polecenia »Format | Komórki« i przechodzimy do karty »Ochrona«. Usuwamy zaznaczenie z pola »Zablokuj« i zatwierdzamy zmiany, klikając »OK«. Teraz znów musimy włączyć ochronę, ale tym razem tylko dla komórek zawierających formuły. Arkusz lub jego wybrany fragment pozostaje w dalszym ciągu zaznaczony. Wybieramy polecenia »Edytuj | Przejdź do«. W następnym oknie klikamy »Specjalne«, potem zaznaczamy opcję »Formuły« i zatwierdzamy zmiany, wciskając »OK«. Ponownie wybieramy »Format | Komórki« i na karcie »Ochrona« wskazujemy »Zablokuj«, ale tym razem tylko dla wybranych komórek. Za pomocą poleceń »Narzędzia | Ochrona | Chroń arkusz« aktywujemy blokadę.