Płyty Blu-ray wykorzystują systemy cyfrowego zabezpieczenia ich zawartości przed nieautoryzowanym kopiowaniem

Ukończono prace nad specyfikacją Blu-ray 3D

Blu-ray 3D

Stowarzyszenie BDA, które zajmuje się standaryzacją płyt Blu-ray, zakończyło prace nad standardem Blu-ray 3D. Będzie się on w głównej mierze opierał na kodeku Multiview Video Coding, który jest rozszerzeniem AVC będącym częścią dotychczasowego standardu.

Blu-ray 3D będzie funkcjonował w rozdzielczości 1080p dla każdego oka. Płyty nagrane jako Blu-ray 3D będą zgodne z odtwarzaczami starszego typu i będą mogły być na nich odtworzone – oczywiście w wersji 2D. Starsze urządzenia będą mogły uaktualnić swoje oprogramowanie do obsługi nowego standardu, pod warunkiem, że będą dysponowały dostateczną mocą obliczeniową.