Otwarty Świat – portal typu „antycommunity”

Otwarty Świat

Istotą serwisu jest komunikacja z innymi uczestnikami poprzez… listy w butelkach. Konta użytkowników są zupełnie niejawne- część danych zostaje ujawniona dopiero w chwili nawiązania wzajemnego kontaktu. Witryna jest odpowiedzią na alienację oraz powierzchowność obecną w typowych serwisach społecznościowych – jej celem jest zapewnienie wyjątkowej, magicznej i pozbawionej uprzedzeń rozrywki połączonej z tym, co nieobecne dzisiaj w sieci – z intymnością. Czy to się im udało, pozostawiamy już waszej ocenie.