Google pozwane za usługę Buzz

Google Buzz

Eva Hibnick oskarża Google’a o złamanie federalnego prawa do ochrony prywatności. – Google Buzz opublikowało publicznie prywatne dane z Gmaila bez żadnej wiedzy czy zgody użytkownika. Google co prawda przyznało, że popełniło błąd, ale zmiany, które wprowadziło wciąż w pełni nie rozwiązują problemu. Co więcej, reakcja firmy nastąpiła długo po tym, jak internauci zauważyli problem. Nie da się naprawić szkód, które wyrządziła ta akcja – czytamy w piśmie skierowanym do sądu.

Hibnick żąda odszkodowania, poprawy jakości ochrony danych w Buzzie i dołączenie opcji, która pozwoli na wyłączenie usługi. Google zapowiedziało, że wystosuje komentarz po tym, jak zapozna się z pozwem.

Czytaj też: