Automatyczne tworzenie kopii i zapasowych dokumentów

Na stronie www.add-in-world.com znajdziemy przygotowane przez firmę
Narzędzie Auto- Backup pozwoli dowolnie zarządzać przygotowywaniem kopii zapasowych w edytorze Word.
Narzędzie Auto- Backup pozwoli dowolnie zarządzać przygotowywaniem kopii zapasowych w edytorze Word.

SmartTools darmowe narzędzie AutoBackup. Jest to wtyczka do edytora tekstu Word tworząca podczas każdorazowego zapisywania pliku jego kopię zapasową we wskazanym

folderze. Aby zainstalować program, zamknijmy edytor tekstu, pobierzmy

z Sieci plik instalacyjny i rozpocznijmy instalację.

Po jej zakończeniu w oknie Worda wybierzmy z menu »Plik« lub z nowego menu »SmartTools« polecenie »Auto backup«. W oknie opcji wskażmy folder, w którym będą zapisywane kopie. Możemy też zdecydować, by program każdorazowo prosił o potwierdzenie przed utworzeniem kopii zapasowej. Na życzenie AutoBackup powiadomi nas też o zapisaniu kopii, odtwarzając dowolnie wybrany przez nas plik dźwiękowy.