Narzędzie Auto- Backup pozwoli dowolnie zarządzać przygotowywaniem kopii zapasowych w edytorze Word.

Automatyczne tworzenie kopii i zapasowych dokumentów

To zwykła nieuwaga – chcieliśmy szybko wprowadzić zmianę w gotowym dokumencie i zapisać go pod nową nazwą, a zamiast tego nadpisaliśmy oryginał. W tej sytuacji pomocna będzie kopia zapasowa.

Na stronie www.add-in-world.com znajdziemy przygotowane przez firmę

SmartTools darmowe narzędzie AutoBackup. Jest to wtyczka do edytora tekstu Word tworząca podczas każdorazowego zapisywania pliku jego kopię zapasową we wskazanym

folderze. Aby zainstalować program, zamknijmy edytor tekstu, pobierzmy

z Sieci plik instalacyjny i rozpocznijmy instalację.

Po jej zakończeniu w oknie Worda wybierzmy z menu »Plik« lub z nowego menu »SmartTools« polecenie »Auto backup«. W oknie opcji wskażmy folder, w którym będą zapisywane kopie. Możemy też zdecydować, by program każdorazowo prosił o potwierdzenie przed utworzeniem kopii zapasowej. Na życzenie AutoBackup powiadomi nas też o zapisaniu kopii, odtwarzając dowolnie wybrany przez nas plik dźwiękowy.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.