Zespoły uczelniane otrzymały ekwiwalent 200 USD z przeznaczeniem na reklamę w programie Google AdWords

Sprzedaż dowolnych słów kluczowych na AdWords legalna

Google AdWords

Google nie zwracało uwagi, jakie słowa kluczowe i komu sprzedaje na potrzeby usługi AdWords. W efekcie firmy, by być lepiej widoczne w reklamach, kupowały wyrażenia nie tylko opisujące ich produkty, ale także znaki towarowe konkurencji.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości zajął się tą sprawą, i… rozstrzygnął ją na korzyść Google’a. Sąd orzekł, że gigant nie narusza w ten sposób praw do znaków towarowych i dalej może sprzedawać wyrażenia do swojej usługi według własnego uznania, z zastrzeżeniem, że nie może promować w ten sposób podróbek (co zresztą Google i tak ujmuje w swoim regulaminie AdWords).

Ta sama sprawa jest jeszcze rozstrzygana na terenie Stanów Zjednoczonych.