Warner najwyraźniej zmęczył się czekaniem na działanie władz...

Warner Bros. kreuje własną armię do walki z piractwem

Warner Bros. bierze na poważnie walkę z piractwem. Wydawca oferuje praktyki studentom informatyki, które mają polegać na monitorowaniu Internetu w poszukiwaniu aktywności piratów a także zbieranie na ich temat informacji a następnie podjęcie działań mających na celu usunięcie nielegalnego pliku. Co więcej, studenci będą również odpowiedzialni za zastawianie pułapek na piratów, poprzez umieszczanie w Sieci kontrolowanych wycieków wydawnictw należących do Warner Bros. Samo wydawnictwo oczywiście oferuje pełne szkolenie by należycie wykonywać wyżej wymienione czynności.