NASA wysyła androida w kosmos

Nauka i technika

W listopadzie zrealizowana zostanie kolejna misja kosmiczna NASA. Na Międzynarodową Stację Kosmiczną zostanie wysłany R2 (nie chodzi tu o R2-D2, a skrót od Robonaut 2), czyli 140-kilogramowy robot, który będzie pracował w laboratorium Destiuny, a potem na całej stacji a także poza nią.

– Projekt realizuje obietnicę, że przyszłe pokolenia robotów, choć nie zastąpią żywych ludzi, to będą mogły zarówno w kosmosie, jak i na Ziemi być ich towarzyszami i służyć pomocą – powiedział John Olson, dyrektor Exploration Systems Integrations Office w NASA.

R2 wygląda i porusza się jak człowiek, dzięki czemu może wykonywać precyzyjne czynności w warunkach zagrażającym zdrowiu i życiu. Obecny prototyp nie posiada jeszcze ochrony przed promieniowaniem i niską temperaturą. Pierwszy R2 musi najpierw przejść testy na stacji kosmicznej, które wykażą, czy konstrukcja jest odporna na niewielką grawitację, oraz promieniowanie i interferencje wewnątrz stacji.