Nvidia i Plymouth

Ustawienie Plymoutha aby działał w odpowiedniej rozdzielczości zamyka się w 3-ch prostych krokach.

1. Edycja pliku /etc/default/grub

Otwieramy na prawach administratora plik:

sudo gedit /etc/default/grub
I zmieniamy linijkę „#GRUB_GFXMODE=640×480” na „GRUB_GFXMODE=<dana_rozdzielczość>”. Zapisujemy i zamykamy.
2. Edycja pliku /etc/grub.d/00_header 

Ponownie otwieramy plik na prawach administratora:

sudo gedit /etc/grub.d/00_header
Pod linijką „gfxmode=${GRUB_GFXMODE}” wklejamy „set gfxpayload=keep”. Zapisujemy i zamykamy.
3. Aktualizacja konfiguracji GRUBa

Po prostu wykonujemy polecenie:

sudo update-grub

Dla upewnienia się czy działa to prawidłowo uruchamiamy komputer ponownie. Ten krótki tutorial wykonałem na podstawie tego: http://www.webupd8.org/2010/03/how-to-get-plymouth-working-with-nvidia.html