Wskazujemy w formułach całe wiersze lub kolumny

Aby odwołanie do komórki w formule odnosiło się do wszystkich komórek wiersza, podając odniesienia, rezygnujemy ze wszystkich niepotrzebnych informacji o kolumnach. Żeby na przykład zsumować wartości wszystkich komórek drugiego wiersza, ustawiamy kursor w wierszu wyników i wpisujemy formułę:
Bez podania kolumny formuła rozszerza się jako argument na cały wiersz. Uda się to również w przypadku kolumn.
Bez podania kolumny formuła rozszerza się jako argument na cały wiersz. Uda się to również w przypadku kolumn.

=SUMA(2:2)

Jeśli chcemy się odnieść do jednej kolumny, to opisana procedura również zadziała. Wtedy w odniesieniach po prostu rezygnujemy z podawania numeru wiersza. I tak

=SUMA(B:B)

sumuje wszystkie wartości w kolumnie B naszego arkusza.