Bez podania kolumny formuła rozszerza się jako argument na cały wiersz. Uda się to również w przypadku kolumn.

Wskazujemy w formułach całe wiersze lub kolumny

W formule sumarycznej chcielibyśmy uwzględnić wszystkie wartości wiersza. Czy konieczne jest jednoznaczne wskazanie pierwszej i ostatniej komórki wiersza?

Aby odwołanie do komórki w formule odnosiło się do wszystkich komórek wiersza, podając odniesienia, rezygnujemy ze wszystkich niepotrzebnych informacji o kolumnach. Żeby na przykład zsumować wartości wszystkich komórek drugiego wiersza, ustawiamy kursor w wierszu wyników i wpisujemy formułę:

=SUMA(2:2)

Jeśli chcemy się odnieść do jednej kolumny, to opisana procedura również zadziała. Wtedy w odniesieniach po prostu rezygnujemy z podawania numeru wiersza. I tak

=SUMA(B:B)

sumuje wszystkie wartości w kolumnie B naszego arkusza.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.