Wstawiamy tabele do dokumentu bez użycia myszy

Jedna z możliwości wstawiania tabeli za pomocą klawiatury to wpisanie znaków plus i minus w jednym wierszu. Sekwencja znaków minus zawsze określa szerokość kolumny, a znaki plus wyznaczają granice między kolumnami. Dlatego każda definicja zaczyna się od znaku plus i nim się kończy. Tabela wyświetli się, gdy wciśniemy klawisz [Enter] po wpisaniu sekwencji znaków takiej jak na przykład ta:

+—+—-+

Jeśli zastosowanie opisanej metody w przypadku naszego systemu nic nie dało, za pomocą »Narzędzia | Opcje autokorekty« wybieramy okno dialogowe »Autokorekta«. W Wordzie 2007 musimy w tym celu kliknąć kolejno przycisk »Office« i »Opcje programu Word«. W lewej części wyświetlonego okna zaznaczamy »Sprawdzanie« i po prawej stronie klikamy »Opcje autokorekty«. W oknie »Autokorekta | Autoformatowanie podczas pisania« musimy zaznaczyć opcję obok napisu »Tabele«.