100 euro za niezabezpieczoną sieć WiFi

Niemcy: kara za niezabezpieczoną sieć WiFi

Prawo

Jak orzekł niemiecki federalny sąd kryminalny, użytkownicy sieci bezprzewodowych mają obowiązek skutecznie zabezpieczyć swoją sieć. Jeżeli osobie postronnej uda się do niej włamać i za jej pomocą pobrać nielegalne pliki, odpowiada za to również administrator. Przewidziana kara za nieskuteczne zabezpieczenie sieci to 100 euro.

Głównym elementem ocenianym przez sąd, w razie ewentualnego postępowania, jest odpowiednio mocne hasło i nowoczesne, zgodne ze standardami szyfrowanie.

Nie wyklucza się również współodpowiedzialności za przestępstwo, ale w tym przypadku każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie.