Szybkie wstawianie tekstów wzorcowych do układów graficznych

Najlepiej od razu na początku wstawić na stronę przykładowy tekst. Ważne jest, aby składał się on z wyrazów różnej długości, w przeciwnym razie bowiem ocena układu graficznego stanie się niemożliwa. Zasadniczo możemy wstawić dowolny tekst z innego dokumentu, ale może to wymagać usunięcia formatowania. Szybciej można to zrobić przy użyciu prawie nieznanej funkcji Worda. W tym celu w wybranym miejscu dokumentu wpisujemy:
Ukryta funkcja Worda błyskawicznie generuje przykładowy tekst, pozwalając na natychmiastową ocenę wyglądu dokumentu.
Ukryta funkcja Worda błyskawicznie generuje przykładowy tekst, pozwalając na natychmiastową ocenę wyglądu dokumentu.

=rand()

i naciskamy klawisz [Enter]. Word automatycznie wstawi tekst składający się z trzech akapitów po pięć wzorcowych zdań. Tą funkcją można zarządzać za pomocą dwóch parametrów. Jeśli użyjemy np. »=rand(4,7)«, wstawimy cztery akapity po siedem zdań wzorcowych.