Wyświetlanie ścieżek procesów w menedżerze zadań

W menedżerze zadań aż roi się od procesów, ale nie wszystkie z nich wydają się pochodzić z prawego łoża. Niestety nigdzie nie widać, gdzie na dysku twardym znajdują się pliki programów.

Począwszy od systemu Windows Vista, do menedżera zadań możemy dodać kolumnę wyświetlającą ścieżkę do danego programu.

Aby skonfigurować funkcję, otwieramy menedżera zadań kombinacją klawiszy [Ctrl] + [Alt] + [Del]. Alternatywnym sposobem jest wpisanie polecenia »taskmgr« do wiersza poleceń i naciśnięcie klawisza [Enter]. Aktywujemy kartę »Procesy« i uruchamiamy »Widok | Wybierz kolumny«. Dostępne w menu polecenia zależą od wybranej karty. W dolnej części okna aktywujemy dodatkowo opcję »Nazwa ścieżki obrazu« i/albo »Wiersz polecenia« i zatwierdzamy za pomocą »OK«.

Zmiana jest skuteczna od zaraz. W menu kontekstowym poszczególnych procesów dostępne są kolejne informacje, które ułatwią ich analizę. Klikamy prawym przyciskiem myszy dowolny proces i z menu kontekstowego wybieramy polecenie »Otwórz lokalizację pliku«. W Eksploratorze Windows otworzy się lokalizacja pliku programu. Za pomocą »Właściwości« przechodzimy do okna o tej samej nazwie. Na karcie »Zabezpieczenia« możemy teraz np. sprawdzić uprawnienia pliku programu.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.