Adobe zabezpiecza najpopularniejszą wtyczkę do przeglądarek

Ostateczna wersja Adobe Flash Player 10.1 do pobrania

Adobe

Nowa, ostateczna wersja aplikacji Adobe Flash Player 10.1 niesie ze sobą kilka nowych funkcji, a także ulepszenia w zakresie wydajności i zarządzania energią. Zmieniono lub dodano między innymi system zarządzania czasomierzami i zdarzeniami, zarządzenie pamięcią, sprzętowe dekodowanie dla sprawniejszego buforowania, wideo p2p, funkcję multicast dla dystrybucji bez ograniczenia liczby odbiorców, strumieniowe przesyłanie przez http, sprzętowe dekodowanie materiałów H.264, wsparcie dla technologii multidotyku, dla gestów, akcelerometru i orientacji ekranu, a także zoptymalizowane zarządzanie SWF dla urządzeń mobilnych i ochrona materiałów przy pomocy Adobe Flash Access 2.0.

Adobe Flash Player 10.1 można pobrać z tej strony.