Elektroniczny dowód osobisty - projekt wykonany przez firmę Bionik

Elektroniczne dowody osobiste w Polsce

Sejm uchwalił ustawę, na mocy której od 2011 roku Polacy będą mogli skorzystać z elektronicznych dowodów osobistych, zawierających między innymi funkcję uwierzytelniania podpisu elektronicznego.

Stało się – w dniu dzisiejszym sejm uchwalił ustawę o elektronicznych dowodach osobistych, dzięki czemu Polacy już od początku 2011 roku będą mogli korzystać z e-dowodów, które przyniosą użytkownikom wiele korzyści i ułatwień. Nie dość, że taki elektroniczny dokument tożsamości trudniej będzie podrobić, bowiem obok warstwy graficznej ze zdjęciem obywatela i jego danymi, dowód będzie posiadał warstwę elektroniczną – mikroprocesor, odpowiedzialny między innymi za uwierzytelnianie podpisu elektronicznego, kontakty z e-urzędami czy identyfikację użytkownika przy rejestrach publicznych.

Uzyskanie elektronicznego dowodu osobistego nie będzie szczególnie skomplikowane – wystarczy złożyć w dowolnym urzędzie (a nie odpowiednim do miejsca zamieszkania) lub przez Internet, wniosek o wydanie takiego dokumentu. Co ważne, dokument zostanie wydany bezpłatnie, a służyć będzie do identyfikacji tożsamości i obywatelstwa jego posiadacza w krajach Unii Europejskiej oraz przy przekraczaniu granicy państw, należących do strefy Schengen.

W odróżnieniu od obowiązującego obecnie wzoru dowodu osobistego, nowy dokument nie będzie zawierał rysopisu, adresu zameldowania oraz wzoru graficznego podpisu posiadacza dokumentu. Zmiana zakresu danych ma uprościć procedurę wydawania dowodu osobistego, dzięki czemu proces ten będzie bardziej przyjazny dla obywatela. Do dowodu zostanie natomiast wprowadzona informacja o obywatelstwie polskim. Ułatwi to posługiwanie się dowodem osobistym jako dokumentem poza granicami kraju.

Prawo posiadania dowodu osobistego będzie miał każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej od chwili urodzenia, natomiast osoby pełnoletnie zamieszkałe na terytorium RP będą miały obowiązek posiadania tego dokumentu. Dzieci do 5 roku życia otrzymają dowód osobisty z terminem ważności 5 lat, a pozostałe osoby na 10 lat.

W pierwszej kolejności nowe e-dowody otrzymają osoby, którym wydano dokument tożsamości w 2001 roku. W następnych latach wymianie podlegać będą dowody z dobiegającym końca 10-letnim terminem ważności.

0
Zamknij

Choć staramy się je ograniczać, wykorzystujemy mechanizmy takie jak ciasteczka, które pozwalają naszym partnerom na śledzenie Twojego zachowania w sieci. Dowiedz się więcej.