Android Market rośnie w siłę, ale wciąż bez płatnych aplikacji w Polsce

Jest szansa na pełen Android Market w Polsce

Jedną z najważniejszych wad systemu Android jest brak dobrze zintegrowanego z Marketem systemu płatności. W efekcie w większości krajów płatnych aplikacji po prostu nie ma, zaś w tych wybranych opcje billingowe są bardzo ograniczone. Zmiana w regulaminie dla programistów Androida sugeruje jednak zmianę tego stanu rzeczy. Punkt 13.1 mówi teraz o „autoryzowanych telefoniach” jako jedna z metod płatności. Oznaczać by to mogło, że za aplikację płacilibyśmy SMS-em typu Premium. A wtedy Android Market i płatne aplikacje w Polsce stają się bardzo realne…