Google też będzie musiało proponować swoim użytkownikom alternatywne wyszukiwarki?

Google winne sugerowania, że skazany gwałciciel jest gwałcicielem

Google

Zdaniem francuskiego sądu, skazany przestępca seksualny został zniesławiony przez wyszukiwarkę Google. Łączyła ona jego tożsamość z wyrażeniami „gwałciciel”, „satanista”, „gwałt” i „więzienie”.

Oskarżony o uwiedzenie nieletniej osoby wygrał swoją sprawę w sądzie, gdyż obecnie apeluje również i w swojej sprawie. A według francuskiego prawa, każdy obywatel jest niewinny dopóki nie wyczerpią mu się wszystkie możliwości apelacji.

Google nie chce płacić powodowi odszkodowania i zapowiada własną apelację. Według wyroku sądowego, twórcy wyszukiwarki muszą zapłacić jedno euro poszkodowanemu, 5 000 euro kosztów postępowania sądowego i usunąć powiązania skazanego z wyżej wymienionymi wyrażeniami. Gra więc nie toczy się o straty materialne, a o honor…