W ramach usług przygotowawczych do budowy Systemu opracowano i uruchomiono projekt, wykorzystujący kodowanie MPEG-4 HD/SD w Systemie Multipleksu

UOKiK sprawdzi czemu nie mamy jeszcze telewizji dla telefonów komórkowych

Telefonie

Kiedy dwa lata temu Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił konkurs na rezerwację częstotliwości przeznaczonych do świadczenia hurtowych audiowizualnych usług medialnych, w tym rozprowadzania programów radiofonicznych lub telewizyjnych w technologii DVB-H, wzięły w nim udział spółka Info-TV-FM oraz konsorcjum Mobile TV, którego członkami byli Polkomtel. Polska Telefonia Cyfrowa, PTK Centertel i P4. Przetarg wygrała pierwsza spółka, dzięki czemu to ona będzie dostawcą mobilnej telewizji. A kto będzie jej klientem? Operatorzy sieci komórkowych. I tu, ponoć, zaczynają się schody…

UOKiK sprawdzi, czy członkowie Mobile TV nie uzgodnili między sobą niechęci do dalszej współpracy z Info-TV-FM. Wymiana informacji oraz dokonywanie uzgodnień dotyczących kształtowania relacji z Info-TV-FM pomiędzy Polkomtelem, Polską Telefonią Cyfrową, PTK Centertel i P4 mogły naruszać przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Postępowanie powinno być zakończone nie później niż w terminie 5 miesięcy od dnia jego wszczęcia.