Procesory AMD z sekretnym trybem debugowania

Cracker odtajnił sekrety architektury procesorów AMD

AMD

Cracker, a raczej ekspert od spraw zabezpieczeń, znany pod pseudonimem „Czerno”, odkrył tajemnicę procesorów AMD – udowodnił, że większość z nich (linia Athlon XP i wyższe) posiada specjalny, zabezpieczony hasłem tryb debugowania, w którym znajdują się informacje o architekturze procesora, czy sposobu jego pracy. Wygląda na to, że dzięki funkcjom znajdującym się w debuggerze, można znacznie podwyższyć wydajność procesorów AMD ponad standardowe możliwości architektury x86. Jak twierdzi „Czerno”, odkrycie sekretnego trybu debugowania nie należało do najłatwiejszych – cracker musiał odnaleźć, złamać hasła i przejrzeć nieudokumentowane specyficzne rejestry (MSR – Machine Specific Registers).

Podsumowując – sekretny tryb debugowania w procesorach AMD został odkryty, ale dokładnie nie wiadomo, do czego może służyć. Ciężko zatem sobie wyobrazić, w jaki sposób można wykorzystać to odkrycie. Czas pokaże…