Firefox pozbywa się problemu wadliwych wtyczek

Mozilla Firefox 3.6.4 beta

Firefox w wersji 3.6.4 zawiera projekt „Lorentz,” który pozwala użytkownikom systemów Windows i Linux na dalsze korzystanie z przeglądarki w przypadku wytępienia kłopotów z wtyczkami Adobe Flash, Apple Quicktime czy Microsoft Silverlight. W praktyce oznacza to dla użytkowników korzystających z „Lorentza,” że jeśli jakaś wtyczka spowoduje błąd w jednej z kart, to reszta przeglądarki pracuje nadal normalnie a użytkownik może, bez restartowania całego Firefoksa, załadować ponownie sprawiającą kłopoty stronę aby zrestartować jedynie wtyczkę.

Przypominamy, że jest to wersja rozwojowa, nieukończona, która może wciąż sprawiać błędy. Osoby świadome ryzyka zapraszamy na serwery Mozilli. Stabilnego Firefoksa pobierzesz z naszego portalu.