Stabilny Chrome 11 – co nowego?

Chrome 11.0.696.57 obsługuje teraz API z HTML5 dotyczące rozpoznawania mowy. Oznacza to, że możemy sterować głosem nie tylko pracą przeglądarki, ale i wszystkimi aplikacjami webowymi (które to obsługja, oczywiście). Nowy Chrome obsługuje też akcelerację sprzętową styli CSS 3D a także usuwa 25 wykrytych usterek (pełna lista tutaj).
Stabilny Chrome 11 – co nowego?