Chrome i Firefox z luką w zabezpieczeniach

Jak wynika z raportu firmy Context, złośliwa witryna internetowa może przekazać szkodliwy kod bezpośrednio do procesora graficznego atakowanego komputera, umożliwiając jego zawieszenie lub przejęcie nad nim kontroli. Dodatkowo, w połączeniu z elementem Canvas można planować dodatkowe, bardziej wysublimowane ataki. Jak twierdzi Context, usterka wynika z samej filozofii działania WebGL i bardzo trudno ją załatać, nawet za pomocą rozszerzeń zabezpieczających opracowanych przez firmę Khronos, opiekuna standardu.
Chrome i Firefox z luką w zabezpieczeniach
WebGL to wciąż młody standard

WebGL to wciąż młody standard

Standard WebGL promują Google, Intel, Nokia i Mozilla. Opera i Apple rozważają swoje poparcie. Microsoft opowiada się przeciwko temu standardowi, woląc autorski Direct2D.