UE obniży koszty roamingu

Według agencji Reuters, Komisja planuje nałożyć na operatorów sieci komórkowych, takich jak T-Mobile/Era czy Orange, znaczne ograniczenia w pobieraniu prowizji za wykonywanie przez abonentów połączeń poza granicami jego macierzystego kraju. Koszty takich połączeń mają być zbliżone do tych, które użytkownicy wykonują w granicach swoich krajów. Innymi słowy, za połączenia i wiadomości tekstowe wykonywane za granicą (ale w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej) mamy płacić mniej więcej tyle, co za połączenia wykonywane w domu.
UE obniży koszty roamingu
Ceny w roamingu mają zmaleć

Ceny połączeń i sms-ów w roamingu mają zmaleć

Stosowne ustawy mają być przeforsowane do końca czerwca, choć przedstawiciele KE na razie nie komentują tych informacji.