Biblioteka powstanie do jesieni 2014 roku, a jej budowa będzie finansowana ze środków unijnych

Politechnika Wrocławska wyda 100 mln na bibliotekę… bez książek

W ogromnym budynku znaleźć się mają wyłącznie elektroniczne książki

Biblioteka powstanie do jesieni 2014 roku, a jej budowa będzie finansowana ze środków unijnych

Biblioteka powstanie do jesieni 2014 roku, a jej budowa będzie finansowana ze środków unijnych

Politechnika Wrocławska ma wielkie ambicje na cyfryzację swoich bibliotecznych zasobów, dlatego w nowym budynku, który powstanie w ramach projektu ”

Środowiskowa Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych na Potrzeby Innowacyjnej Gospodarki Bibliotech” nie znajdzie się żadna papierowa książka. Zamiast tradycyjnych książek, Politechnika wyposaży nowy budynek w elektroniczne książki. Po co więc budować ogromny budynek, skoro wystarczyłby pokój 20 m2 dla kilku serwerów? Ponieważ nie będzie to wyłącznie biblioteka, a prawdziwe centrum technologiczne – do 2014 roku znajdą się tam Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej, laboratoria przetwarzania danych Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego oraz laboratoria naukowo-badawcze.