Twierdzi, że jest właścicielem połowy Facebooka. Mówi prawdę!

O Paulu Ceglii pierwszy raz usłyszeliśmy jeszcze w 2010 roku, kiedy to domagał się 85 procent udziałów w serwisie społecznościowym Marka Zuckerberga. Następnie w kwietniu tego roku, Ceglia obniżył nieco swoje oczekiwania i rościł sobie prawa do połowy udziałów Facebooka, przedstawiając dokumenty i e-maile jako dowody. Dziś, jego wiarygodność ogromnie wzrosła – Ceglia pomyślnie przeszedł test na wykrywaczu kłamstw. Z testu wynika, że Ceglia mówi prawdę odnośnie kontraktu i wymianie e-maili z Markiem Zuckerbergiem. Paul żąda, aby na obecnym właścicielu Facebooka także przeprowadzić test na wariografie.
Twierdzi, że jest właścicielem połowy Facebooka. Mówi prawdę!
Czy Mark Zuckerberg jest jedynym właścicielem Facebooka?

Czy Mark Zuckerberg jest jedynym właścicielem Facebooka?

Tymczasem Facebook utrzymuje, że Ceglia jest oszustem z dość ciemną przeszłością.