12 firm z patentami, które narusza kodek Google VP8

Niestety, dla Google’a, okazało się, że patenty takie istnieją. Niestety, MPEG LA nie podało do naszej wiadomości czego one dotyczą, stwierdziło jednak, że firmy te już szykują plany licencyjne i nie zamierzają przymknąć oka na darmowość i otwartość WebM, zamierzając “pobierać opłaty za korzystanie z ich własności intelektualnej”. W sumie odnaleziono 12 firm, które mogą zablokować popularyzację kodeka VP8.
12 firm z patentami, które narusza kodek Google VP8
WebM - nadzieja na otwarte, wolne wideo nieco podupadła

WebM – nadzieja na otwarte, wolne wideo nieco podupadła

Google wystosowało oświadczenie, w którym podkreśla swoje zaangażowanie w rozwój standardu WebM i zachęca wszystkie firmy, w tym posiadaczy patentów, do uczestniczenia w jego rozwoju.

Opracowanie WebM i zakup firm, które opracowały jego części składowe, kosztowało Google’a 105 milionów dolarów.