Windows Phone śledzi użytkowników bez ich wiedzy i zgody?

Pozew ma charakter zbiorowy i skupia się na aplikacji do obsługi aparatu fotograficznego. Po jej uruchomieniu, system wysyła współrzędne geograficzne aktualnego położenia do firmy Microsoft, a konkretniej na adres inference.location.live.net. Dzieje się tak nawet jeśli użytkownik wybrał opcję nieudostępniania swojego położenia i wyłączył geotagowanie zdjęć.
Windows Phone śledzi użytkowników bez ich wiedzy i zgody?
Z podobnym pozwem zmagały się Android i iOS

Z podobnym pozwem zmagały się Android i iOS

Microsoft, według pozwu, ma wypłacić odszkodowania i wycofać smartfony z Windows Phone 7 ze sprzedaży.