ACTA: osiem krajów podpisało się pod porozumieniem

ACTA ma sygnatury ośmiu państw. Nasze, czyli Unia Europejska, póki co, porozumienia nie podpisało. Swoje podpisy złożyły jednak Stany Zjednoczone, Australia, Kanada, Japonia, Korea Południowa, Maroko, Nowa Zelandia i Singapur. Przedstawiciele Unii Europejskiej, Meksyku i Szwajcarii popierają porozumienie, ale, jak twierdzą, w tej formie wymaga jeszcze poprawek. Do ACTA można przystąpić do maja 2013 roku.
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów
Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów

Współpraca przy zwalczaniu piractwa i podróbek może (ale nie musi) godzić w interesy konsumentów

W myśl inicjatywy ACTA, kraje członkowskie zaostrzą walkę z naruszeniami własności intelektualnej. Obrońcy wolności intelektualnej mają jednak poważne obawy, czy owa ostra walka nie będzie godzić w obywateli i wartości demokratyczne.