Prawie 200 milionów dolarów kary dla Oracle’a

Oracle zgodziło się zapłacić tak wielką sumę, wraz z odsetkami, w wyniku ugody z GSA. Sprawa dotyczyła byłego pracownika Oracle’a o nazwisku Paul Frascella, który złożył pozew w imieniu Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu otrzyma 40 milionów dolarów z powyższej ugody.
Oracle wprowadza rozwiązanie SPARC Supercluster
Oracle wprowadza rozwiązanie SPARC Supercluster
Oracle oszukało Stany Zjednoczone?

Oracle oszukało Stany Zjednoczone?

Za co Oracle musi zapłacić tak gigantyczną kwotę? Otóż w 1998 roku dołączył on do programu Multiple Award Schedule stworzonego przez GSA, który usprawnia zakup towarów handlowych i usług. Oracle świadomie nie wywiązało się z umowy:

  • Okłamując GSA na temat praktyk sprzedażowych i rabatów
  • Nie dostarczając aktualnych, precyzyjnych i kompletnych informacji na temat praktyk sprzedażowych i polityki rabatowej
  • Oracle nie powiadomiło GSA na temat rabatów udzielonych istniejącym klientom, które były wyższe, niż te udzielone GSA i instytucjom powiązanym

Oracle nie przyznało się do winy, jednak przystało na ugodę.

Więcej:oracle