Internet waży tyle, co truskawka

Profesor John Kubiatowicz wyjaśnił swoje wnioski z badania czytnika Kindle. Otóż czytnik z danymi waży nieco więcej, niż ten bez danych. Fenomen ten tłumaczy einsteinowskie równanie E=mc2, które tłumaczy zależność pomiędzy masą a energią. Kindle przechowuje dane za pomocą elektronów. Jak pobieramy książkę na czytnik, ich ilość pozostaje co prawda ta sama, ale zwiększana jest energia wymagana do przechowania danych.
Internet waży tyle, co truskawka
Internet

Internet

Przy zwiększonej energii, elektronom zwiększa się też masa. Według wyliczeń profesora, wypełniony po brzegi danymi 4-gigabajtowy Kindle waży o 0,000000000000000001 g więcej, niż ten świeżo wyjęty z pudełka. Dalsze wyliczenia doprowadziły do wniosku, że suma masy wszystkich elektronów tworzących Internet to 50 gramów.

Więcej:internet