Jeden dzień działań i 40 zabezpieczonych komputerów

Funkcjonariusze z referatu do walki z przestępczością gospodarczą z referatu otwockiego działali na podstawie informacji przekazanych przez białostocką prokuraturę. Niemal w jednym momencie kilkudziesięciu funkcjonariuszy wkroczyło do mieszkań osób, które dopuściły się przestępstwa łamania praw autorskich zdefiniowanego w Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Do ekspertyz zabezpieczono blisko 40 komputerów stacjonarnych i laptopów. Jeśli przypuszczenia śledczych potwierdzą biegli informatycy, właścicielom komputerów grożą kary dwóch lat więzienia za naruszenie artykułu 116 ust.1 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Jeden dzień działań i 40 zabezpieczonych komputerów
Skoordynowana akcja policji w otwockim (źródło: Policja.pl)

Skoordynowana akcja policji w otwockim (źródło: Policja.pl)